Under åren har jag skrivit ett antal artiklar som jag har publicerat på LinkedIn. Här är en sammanställning och översikt av de olika områden jag har försökt att belysa:

Aspekter på systemutveckling

Systemutvecklings projekt liknar bergsbestigning. Många försöker likna systemutveckling vid att bygga hus eller broar. Men det funkar inte. bergsbestigning är en bättre liknelse.

Olika typer av kontext kräver olika typer av kravhantering och system utveckling. Här definierar jag de fyra arketyperna av systemutveckling.

Kravnivåer Ett sätta att strukturera krav och förstå varför top-down inte fungerar så bra som många vill.

Att arbeta med användningsfall

Mer kommer