Kurser:

Enimeos kurser har levererats sedan 1999 och med stor framgång. Kurserna är framtagna för svensk företagskultur och de omfattar många praktiska övningar. Till kurserna medföljer bland annat en textbok som kan användas som uppslagsbok efter kursen. Det går även att få kursmaterial och genomförande på engelska. Våra kurser erbjuds företagsinternt och som öppna kurser.

Våra kurser är:

Kravarbete i Agila Projekt: Riktar sig till alla som arbetar med krav i agila projekt. Skriva krav, analysera krav, implementera krav, testa krav, ställa krav, alla behöver förstå de olika koncepten och hur de samverkar. Denna kurs går igenom User Stories, Specification by example, användningsfall och vanliga krav. Med övningar - och diskussioner om i vilka fall de olika koncepten fungerar bäst - och under vilka faser av ett projekt man behöver vad. Erfarenhet från programvaruutveckling är bra om du har, men ej ett måste. Kurslängd: 2 dagar.

Använda Rational Unified Process: Riktar sig till alla som på något sätt ska använda processen i sitt arbete, tex projektledare, utvecklare, systemarkitekter, kravställare och metodansvariga. Erfarenhet från programvaruutveckling är bra om du har. Kurslängd: 3 dagar.

Praktiskt kravarbete med användningsfall: Riktar sig till de som redan arbetar med krav i sin organisation, och till de som skall börja arbeta med krav. Kursen är mycket lämplig vid projektstart för att ge beställarna och utvecklarna en gemensam bild av hur kravhanteringsarbetet med användningsfall göras. Du bör ha erfarenhet av programvaruutvecklingsprojekt. Kurslängd: 2 dagar.

Användningsfall, fördjupning: Riktar sig till dig som vill ha djupare kunskaper om modern kravhantering och vill kunna arbeta som modelleringsledare och utvecklare, att praktiskt styra och genomföra kravarbete med användningsfall. Du bör ha gått kursen "Praktiskt kravarbete med användningsfall" före denna kursen eller ha motsvarande kunskaper. Kurslängd: 2 dagar.

Modellering med UML: Riktar sig till dig som vill ha djupare kunskaper i notationerna i UML och öva på de olika notationerna - att rita helt enkelt. Kursen innehåller praktiska övningar på de 5 viktigaste notationerna i UML. Du bör ha kunskaper i objektorienterad programmering. Kurslängd: 1 dag.

Objektorienterad analys och design (OOAD): Riktar sig till alla som på något sätt skall delta i analys och designarbete tex utvecklare, analytiker, designer och systemarkitekter. Du bör ha grundläggande kunskap om objektorienterad utveckling, dvs du vet vad ett objekt och en klass är. Erfarenhet från programvaruutveckling är bra om du har. Kurslängd: 3 dagar.

Testarbete med användningsfall: Riktar sig till alla som på något sätt skall delta i planering och genomförande av testarbete tex testledare, testare, projektledare och utvecklare. Du bör ha grundläggande kunskap om användningsfall och objektorienterad utveckling. Kurslängd: 2 dagar.

Använda Doors i praktiken: Riktar sig till alla som på något sätt skall jobba i Doors. Kursen går igenom bland annat Doors grundstruktur, Behörighetssystem, Attribut och typer, Vyer och filter-sökningar, Länkar och spårbarhet. Vi går även igenom hur man Importerar och Exporterar till (Word & Excel) samt Baselines och versionshantering. Kursen avslutas med Tips & trix samt möjligheterna med att konfigurera Doors, skapa strukturer och varför strukturer behövs samt vilka möjligheter ges med att programmera Doors. Kurslängd: 1 dag.

Hemsida www.enimeos.se