Bakgrund:

Enimeos grundades 1999 av Björn Knutson-Ek, Ulf Lewander och Christian Ehrenborg.

Vi började med Objektorienterad systemutveckling redan 1989 och har lång gemensam erfarenhet av detta.

Vi träffade varandra på Objective Systems i början av 90-talet. Objective Systems var det bolag Ivar Jacobson grundade. Objective System's produkt var Objectory (process) och OrySE (verktyg). Vi arbetade i nära samarbete med Ivar Jacobson i att ta fram och vidareutveckla Objectory. Objectory har under vår medverkan uppgått i Rational Unified Process (RUP).

Christian Ehrenborg är omnämnd och tackad i förorden i Ivar Jacobsons böcker. (Object-Oriented Software Engineering, 1992; The Object Advantage, 1994; Software Reuse, 1997; The Unified Software Development Process, 1999)

1999 valde vi att starta ett eget bolag och fokusera på praktisk och effektiv systemutveckling och projektledning. Vi håller även kurser i detta.

Hemsida www.enimeos.se