Vad kan vi göra för Er?

o       Utveckla och införa moderna systemutvecklingsprocesser, baserat på agilt tänkande så som Scrum, Lean, iterativa processer och praktisk RUP

o       Projektleda era projekt

o       Ansvara för kravhanteringen, leda workshops, modeleringar, granskningar och ändringshantering

o       Leda projekt och produktkvalitetsarbetet

o       Audits av processmognad och Framgångsfaktorer/PMM

o       Leda kravfångstworkshops med användningsfall

o       Utbilda i moderna systemutvecklingsprocesser så som praktisk RUP och agila-processer.

o       Stödja projektledare att genomföra projekt

o       Fungera som mentor åt Requirements Managers  

o       Leda systemanalysseminarier

o       Införa Doors som kravhanteringsverktyg på ett pragmatiskt sätt, konfigurera och utveckla nödvändiga DXL script för att Doors skall fungera på önskvärt sätt i er miljö

Hemsida www.enimeos.se