Kravprocess förändring

Kravprocessen är inte något som man gör en gång för alltid. Det är en levande process. Organisationen kommer att möta nya utmaningar, nya kunder, nya produkter. Organisationen blir bättre och bättre på det den gör. Och därmed redo att arbeta på ett effektivare sätt.

Forskning går framåt, nya metoder och verktyg blir tillgängliga. Det gäller att dra nytta av de bra delarna, förstå vad som är tillämpligt för organisationen. Det är inte enkelt. Allt nytt verkar så bra. Men vi har ett djupare perspektiv. Det är inte det nya och trendiga vi är ute efter utan de egentliga målen.

Förändringar görs oftast stegvis, rimliga förändringar som utvärderas innan man tar nästa steg. Det handlar inte om att skriva manualer och instruktioner utan att få in den nya processen i "väggarna". Det är först då organisationen verkligen kan dra nytta av ändringarna.

Vi har jobbat med denna typ av kravprocess förändring åt stora och små organisationer - som bollplank eller som drivande mitt i.

Ofta väljer man att byta verktyg samtidigt för att skapa rörelse runt de nya processerna. Vi kan kravverktyg och har jobbat med ett antal olika.

Ibland räcker det inte med att utbilda - utan man måst visa att det fungerar i praktiken. Vi gör ofta kravhanteringen på visa delar för att visa att det fungerar. För att etablera bra exempel, som gör det enklare för resten att komma vidare med bättre metoder.

Det räcker inte med att köpa ett verktyg och tro att det skall göra underverk. Man behöver konfigurera och förvalta. Och utvärdera och ändra. Det finns inte en perfekt process - ty när den fungerar "perfekt" så inser man att det finns ytterligare förbättringar att göra. Det är en kontinuerlig förbättring.

Vi jobbar med "allt" inom kravhantering:

Tänk på att kravhantering är beroende på målet - och målet definierar vad för typ av process man behöver. Det är stor skillnad på att bygga web applikationer eller att bygga telefoner - eller att bygga administrativa system som skall gå att förvalta i 30+ år för att inte tala om kritiska system. (Kritiska system definieras med den enkla frågan: Dör någon om detta system kraschar?)