Systemutveckling

Affärsidé:

Att öka kundens processmognad genom att praktiskt och effektivt utveckla och införa processer som gör att kunden bygger rätt system från början!

Vi kan och lär ut moderna systemutvecklingsprocesser baserat på agila processer, Scrum, lean, iterativa processer och praktisk RUP. Vi vet även hur Agila-processer och egenutvecklade systemutvecklingsprocesser kan kompletteras för att användas på ett pragmatiskt och strukturerat sätt i projektutvecklingen.

Typiska roller för oss är:

o       Processutvecklare/mentor, där vi utvecklar och inför processutvecklingsinfrastrukturen så att projektet kan hålla fokus på projektets uppgift. Vi liknar oss vid vägbyggare. Vägbyggare som ser till att alla hinder är borta när projektet kommer blåsande och då inte behöver fundera på infrastrukturen utan kan hålla fokus på projektets uppgifter.

o       Projektledare, leda projekt, leverera i tid med rätt kvalité och till budgeterad kostnad. Oftast med tillägget att införa nytt arbetssätt i projektet.

o       Requirements Manager, driva och genomföra kravhantering. I tätt sammarbete med beställare, användare, referensgrupp, utvecklare allt för att fånga de verkliga kraven.

o       Modellerings/Workshopledare, leda modelleringsworkshops vid framtagande av kravmodellen, oftast med användningsfall.

o       Kvalitetsansvarig, leda projekt och produktkvalitetsarbete. Upprättande och genomförande av kvalitetsplaner, aktivitetsplaner samt utveckla och införa kvalitetsmätningar på tex Trouble Reports och yield.

o       Krav och Riskanalytiker, ansvara för kravhanteringsprocessen och analysen av kraven och riskerna. Ofta att även ansvara för ändrings- och felrapporteringshanteringsprocessen, bla Change Controll Boards (CCB).

o       Auditör, genomför Audits för att utröna på vilken verksamhets- och systemprocessmognadsnivå kunden har i sin organisation och sina projekt. Genomför även Audits av Process Maturity Metrics (PPM) även kallat Framgångsfaktorerna. Framgångsfaktorer, för ett projekt att lyckas med sina mål.

o       Configuration Manager (CM), ansvara för versions- och releasehanteringsprocessen.

o       Doors expert, utveckla, införa och ansvara för Doors som kravhanteringsverktyg.

o       Lärare, tar fram anpassade kurser för ett projekt eller organisation.

Hemsida www.enimeos.se