SMS2disk

En enkel app för Android telefoner. Funktionen är följande:

Användningsområden

- Du behöver skriva ut en SMS biljett för att bifoga den i din reseräkning

- Eller så har du fått information via SMS som du vill spara och överföra till din dator.

- Eller så skall du byta telefon och vill spara alla dina SMS så att du inte förlorar dem.

Så här använder du SMS2disk

1) Välj format .txt eller .csv, dvs vanlig text fil med en rad av -------- som åtskiljnad mellan SMS'en eller en komma separerad fil som går att öppna i Excel (eller nått liknande program). Fördelen med .csv är att du kan sortera dina SMS efter mottagare/avsändare. När du väljer .csv måste du välja komma eller semikolon som avskiljare. I Sverige är ofta .csv filer avgränsade med semikolon (;). När programment skapar en .csv fil så kommer alla förekomster av tecknet som du valde som avskiljare att bytas till komma (,) eller semikolon (;). Ty det funkar inte att läsa upp en .csv fil annars.

2) Välj att hämta inkorgen och/eller utkorgen

3) Om du anger en del av ett telefonnummer - så kommer filen bara att innehålla nummer som har denna sekvans. Sökningen är på innehåller ty olika operatörer lagrar ibland landskod på mottagna eller sända SMS - och det är mixat i telefonen. Så skippa inledande nollor (0)

4) Koppla din telefon till din dator och titta i de minnesareor som dyker upp - oftast finns det en /SMS mapp på SD-kortet - ibland blir det en /SMS mapp på den interna d-disken (eller vad den heter på just din telefon)

5) Kopiera filen till din dator och öppna den med nått lämpligt program.

Filen kommer att vara kodad i UTF-8, så om åäö blir konstiga - se till att programmet öppnar filen som UTF-8

Installera

Finns på Google Play: SMS2disk

Hemsida

Hemsida www.enimeos.se